جميع الحروف الصامتة في اللغة الانجليزية

جميع الحروف الصامتة في اللغة الانجليزية

جميع الحروف الصامتة في اللغة الانجليزية

هل تبحث عن كلمات بأحرف صامتة من A-Z؟ ستجد هنا قائمة كلمات تحتوي على 16 حرفًا صامتًا.

ما هو الحرف الصامت في الكلمات؟

يتم ترك الحرف الصامت بدون نطق ، مثل a في logically . يجعل الحرف الصامت في الكلمات تهجئة الكلمات مختلفة عن طريقة نطقها. هذا يجعل الهجاء أكثر صعوبة للمتعلمين.

فيما يلي بعض الأمثلة على كلمات الحروف الصامتة:

كلمات لا ينطق فيها حرف a

 • Logically
 • Physically
 • Artistically
 • Musically
 • Critically

كلمات لا ينطق فيها حرف b

 • Womb
 • Subtle
 • Doubt
 • Dumb
 • Succumb
 • Comb
 • Thumb
 • Climb
 • Bomb
 • Debt
 • Lamb
 • Aplomb
 • Limb
 • Plumber
 • Tomb
 • Jamb
 • Numb
 • Crumb
 • Coulomb

كلمات لا ينطق فيها حرف c

 • Scene
 • Obscene
 • Resuscitate
 • Muscle
 • Fluorescent
 • Fascinate
 • Evanesce
 • Disciple
 • Ascent
 • Abscess
 • Descend
 • Ascend
 • Scenario
 • Scent
 • Conscience
 • Conscious
 • Science
 • Scissors
 • Transcend
 • Crescent

كلمات لا ينطق فيها حرف d

 • Hedge
 • Edge
 • Wedge
 • Badge
 • Sandwich
 • Wednesday
 • Handkerchief
 • Handsome

كلمات لا ينطق فيها حرف e

 • Hate
 • Clothes
 • Please
 • Bridge
 • Gene
 • Like
 • Change
 • Love
 • Breathe
 • Age
 • Vegetable

كلمات لا ينطق فيها حرف g

 • Gnarly
 • Align
 • Reign
 • Sign
 • Design
 • Cologne
 • Consign
 • Benign
 • Resign
 • Assign
 • Gnome
 • Gnarl
 • Feign
 • Foreign
 • Campaign
 • Champagne

كلمات لا ينطق فيها حرف h

 • Monarchy
 • Scheme
 • While
 • Choreograph
 • Choir
 • Anchor
 • Rhythm
 • Echo
 • Chaos
 • Honest
 • Psychic
 • Mechanic
 • Chlorine
 • Tech
 • Whether
 • Archaeology
 • Ghost
 • Character
 • Orchestra
 • Stomach
 • Chord
 • Chrome
 • Why
 • Which
 • Chemical
 • Hour
 • Charisma
 • Where
 • Ache
 • When
 • Architect
 • White
 • What
 • School

كلمات لا ينطق فيها حرف i

 • Parliament
 • Business

كلمات لا ينطق فيها حرف k

 • Knee
 • Knickers
 • Know
 • Knot
 • Knack
 • Knife
 • Knock
 • Knew
 • Knowledge
 • Knob
 • Knight
 • Knuckle
 • Kneel
 • Knead
 • Knitting

كلمات لا ينطق فيها حرف l

 • Talk
 • Chalk
 • Yolk
 • Palm
 • Calm
 • Salmon
 • Almond
 • Calf
 • Half
 • Walk
 • Should
 • Balm
 • Folk
 • Could
 • Would

كلمات لا ينطق فيها حرف n

 • Column
 • Autumn
 • Damn
 • Hymn

كلمات لا ينطق فيها حرف p

 • Pneumonia
 • Raspberry
 • Coup
 • Psychic
 • Cupboard
 • Psychotic
 • Psychotherapy
 • Pseudo
 • Psychiatrist
 • Receipt
 • Psychology

كلمات لا ينطق فيها حرف s

 • Patios
 • Island
 • Aisle

كلمات لا ينطق فيها حرف t

 • Hustle
 • Bustle
 • Butcher
 • Castle
 • Thistle
 • Rustle
 • Scratch
 • Wrestle
 • Witch
 • Apostle
 • Often
 • Match
 • Listen
 • Soften
 • Mortgage
 • Christmas
 • Watch
 • Bristle
 • Fasten
 • Nestle
 • Glisten
 • Moisten
 • Whistle

كلمات لا ينطق فيها حرف u

 • Baguette
 • Biscuit
 • Building
 • Vogue
 • Tongue
 • Silhouette
 • Rogue
 • Guitar
 • Guilt
 • Guile
 • Guild
 • Circuit
 • Baguette
 • Guilt
 • Biscuit
 • Guide
 • Guise
 • Build
 • Guest
 • Guess
 • Guard
 • Disguise
 • Circuit

كلمات لا ينطق فيها حرف w

 • Wreath
 • Wrath
 • Wrap
 • Wreck
 • Wrack
 • Wring
 • Wriggle
 • Wretched
 • Answer
 • Awry
 • Wrapper
 • Wrestling
 • Playwright
 • Sword
 • Two
 • Whole
 • Wrench
 • Wren
 • Wrinkle
 • Wrist
 • Wrong
 • Wrote
 • Wreckage
 • who

كلمات لا ينطق فيها حرف gh

 • Cough
 • Weight
 • Fight
 • Right
 • Enough
 • Sigh
 • Daughter
 • Draught
 • Rough
 • Tough
 • Thought
 • Through
 • Drought
 • Might
 • Laugh
 • Clough

كلمات لا ينطق فيها حرف ph

 • Alphabet
 • Epiphany
 • Telephone
 • Sophomore
 • Paragraph




وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-