صفات انجليزية تبدأ بحرف C

صفات انجليزية تبدأ بحرف C

صفات انجليزية تبدأ بحرف C

قائمة الصفات التي تبدأ بحرف C! الصفات هي كلمات تصف الأسماء أو الضمائر.يقومون بتعديل أو توضيح أو تقديم معلومات إضافية حول المعلومات التي يقدمها الاسم أو الضمير.

يمكن للصفات:

 • يأتي قبل الاسم أو الضمير
 • يأتي بعد اسم أو ضمير
 • تعديل كلمة ليست في الجملة (ولكن مفهومة).

يمكن أن يكون هناك العديد من الصفات التي تعدل اسمًا أو ضميرًا منفردًا (مثل ، "لقد اختبأنا في كهف ضيقة خشنه").

الصفات الوصفية التي تبدأ بحرف C

فيما يلي 75 صفة وصفية تبدأ بحرف C:

 1. Crackly
 2. Caffeinated
 3. Cagy
 4. Calculated
 5. Calculative
 6. Calico
 7. Caller
 8. Calloused
 9. Callow
 10. Calm
 11. Calmed
 12. Caloric
 13. Camp
 14. Campy
 15. Canary
 16. Cancelled
 17. Cancerous
 18. Canine
 19. Canned
 20. Canonic
 21. Capital
 22. Capsulate
 23. Captive
 24. Carbonated
 25. Carved
 26. Cased
 27. Casual
 28. Catchy
 29. Categorized
 30. Ceaseless
 31. Central
 32. Centric
 33. Chance
 34. Chaotic
 35. Charmed
 36. Chipper
 37. Choice
 38. Choked
 39. Chronic
 40. Circular
 41. Civil
 42. Civilian
 43. Clamorous
 44. Clandestine
 45. Clarifying
 46. Classic
 47. Classical
 48. Clean
 49. Climatic
 50. Closed
 51. Closing
 52. Coarse
 53. Coastal
 54. Coherent
 55. Cold
 56. Colossal
 57. Comical
 58. Committed
 59. Commutable
 60. Compact
 61. Completing
 62. Complex
 63. Conceited
 64. Concurrent
 65. Configured
 66. Crazed
 67. Crisp
 68. Cubic
 69. Curling
 70. Cursed
 71. Cutthroat
 72. Cyclic
 73. Cyclical
 74. Cyclonic
 75. Cynical

الصفات الإيجابية التي تبدأ بحرف C

فيما يلي 75 صفة تبدأ بحرف C تشير إلى شيء إيجابي:

 1. Calculable
 2. Calm
 3. Calming
 4. Candid
 5. Canny
 6. Capable
 7. Capacious
 8. Capital
 9. Captivating
 10. Carefree
 11. Careful
 12. Catchy
 13. Celebrated
 14. Celebrating
 15. Certain
 16. Charismatic
 17. Charming
 18. Chaste
 19. Cheapest
 20. Cherished
 21. Chivalrous
 22. Civic
 23. Civilized
 24. Clarifying
 25. Classic
 26. Classical
 27. Classy
 28. Clear
 29. Clearheaded
 30. Clever
 31. Cleverest
 32. Clinical
 33. Close
 34. Cognitive
 35. Cognizant
 36. Collected
 37. Collective
 38. Colorful
 39. Comely
 40. Comfortable
 41. Comical
 42. Commendable
 43. Compatible
 44. Competent
 45. Complementary
 46. Comprehensive
 47. Comradely
 48. Conciliatory
 49. Concise
 50. Confident
 51. Congenial
 52. Congratulatory
 53. Conscientious
 54. Conscious
 55. Consistent
 56. Consistently
 57. Constant
 58. Consummate
 59. Content
 60. Convenient
 61. Convincing
 62. Cool
 63. Cordial
 64. Correct
 65. Cost-saving
 66. Counted
 67. Courageous
 68. Courteous
 69. Courtly
 70. Creative
 71. Cuddly
 72. Cultured
 73. Cush
 74. Cute
 75. Cuteness

الصفات السلبية التي تبدأ بحرف C

فيما يلي 75 كلمة صفات تبدأ بالحرف C تشير إلى شيء سلبي:

 1. Callous
 2. Callow
 3. Cannibal
 4. Cannibalistic
 5. Catty
 6. Caustic
 7. Certifiable
 8. Cheap
 9. Cheeky
 10. Cheerless
 11. Cheesy
 12. Chicken
 13. Childish
 14. Chilling
 15. Chintzy
 16. Classless
 17. Clownish
 18. Clueless
 19. Clumsy
 20. Clunky
 21. Coercive
 22. Cold-blooded
 23. Collaborationist
 24. Combative
 25. Combustive
 26. Concealing
 27. Conceited
 28. Condemned
 29. Condescending
 30. Confounded
 31. Confused
 32. Confusing
 33. Conspicuous
 34. Conspiratorial
 35. Constrained
 36. Contemptible
 37. Contemptuous
 38. Controlling
 39. Controversial
 40. Convoluted
 41. Convulsive
 42. Corny
 43. Corrosive
 44. Corrupt
 45. Corrupted
 46. Corrupting
 47. Costly
 48. Counterfeit
 49. Covet
 50. Coveted
 51. Cowardly
 52. Crabby
 53. Cracked
 54. Crackers
 55. Crackpot
 56. Crafty
 57. Cranky
 58. Crappy
 59. Crass
 60. Craven
 61. Creepy
 62. Crestfallen
 63. Criminal
 64. Critical
 65. Crooked
 66. Cross
 67. Crude
 68. Cruel
 69. Crushed
 70. Crusty
 71. Cryptic
 72. Cumbersome
 73. Cunning
 74. Curmudgeonly
 75. Cursed

الصفات الشخصية التي تبدأ بحرف C

يوجد أدناه 63 صفة تبدأ بالحرف C التي تصف الشخصية:

 1. Cagey
 2. Calculating
 3. Callous
 4. Calm
 5. Calming
 6. Candid
 7. Cantankerous
 8. Capable
 9. Capricious
 10. Captivated
 11. Captivating
 12. Carefree
 13. Careless
 14. Casual
 15. Cautious
 16. Cavalier
 17. Centered
 18. Certain
 19. Challenging
 20. Changeable
 21. Charismatic
 22. Charitable
 23. Charming
 24. Chattering
 25. Chauvinistic
 26. Cheap
 27. Cheapest
 28. Cheeky
 29. Cheerful
 30. Cheerless
 31. Chicken
 32. Childish
 33. Chivalrous
 34. Civilized
 35. Clear
 36. Clearheaded
 37. Clever
 38. Cliquish
 39. Clueless
 40. Clumsy
 41. Coarse
 42. Cocky
 43. Cold
 44. Cold-blooded
 45. Cold-hearted
 46. Colorful
 47. Comforting
 48. Comical
 49. Commanding
 50. Complacent
 51. Complaining
 52. Complicated
 53. Complicit
 54. Complimentary
 55. Compulsive
 56. Conceited
 57. Conventional
 58. Cooperative
 59. Cordial
 60. Cosmopolitan
 61. Crazed
 62. Crazy
 63. Crusty

الصفات التي تبدأ بحرف C لوصف شخص (وليس شخصية)

فيما يلي 60 كلمة صفات تبدأ بحرف C تصف الشخص:

 1. Cackling
 2. Caged
 3. Cambodian
 4. Camouflaged
 5. Canadian
 6. Cancelled
 7. Cancerous
 8. Capable
 9. Captive
 10. Carnivorous
 11. Carsick
 12. Catatonic
 13. Catholic
 14. Central
 15. Ceremonial
 16. Certifiable
 17. Challenged
 18. Chanting
 19. Charged
 20. Chaste
 21. Cherished
 22. Chesty
 23. Chewing
 24. Chic
 25. Chief
 26. Child
 27. Childish
 28. Choice
 29. Chubby
 30. Civil
 31. Clandestine
 32. Classified
 33. Clean
 34. Clinical
 35. Close
 36. Clown
 37. Cold
 38. Colombian
 39. Comatose
 40. Combed
 41. Comforted
 42. Comic
 43. Compact
 44. Complex
 45. Conservative
 46. Convinced
 47. Cool
 48. Craggy
 49. Crazy
 50. Criminal
 51. Crippled
 52. Crooked
 53. Crowded
 54. Cuban
 55. Culpable
 56. Cultivated
 57. Curly
 58. Curvaceous
 59. Cute
 60. Czech
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-